nazaj na prvo stran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev

Turistično društvo Radenci je bilo ustanovljeno 24. marca 1956. Pobudnik je bil gospod Hugo Kemer, tedanji direktor Slatine Radenci, ki je bil hkrati tudi prvi predsednik društva.
Ustanovljeno je bilo z namenom pomagati Slatini Radenci , da bi tedaj že zdraviliško razvit kraj postal še lepši in prijetnejši za domačine in turiste.Ob zdravilišču in mineralni vodi spada med posebnosti turističnega kraja Radenci vsekakor tudi posebnost našega znanega parka veverička »Mukica«, ki s svojo igrivostjo in domačnostjo prevzame vsakega sprehajalca. Prav zaradi teh njenih značilnosti pa je postala tudi simbol našega TD.

TD Radenci je in bo tudi v bodoče skrbelo zlasti za razvoj turistične infrastrukture v kraju Radenci in njegovi okolici, za obnavljanje in ohranjevanje kulturnih spomenikov, za urejanje in vzdrževanje posameznih delov javnih površin. Velik del svojih bodočih aktivnosti pa bo društvo usmerilo v nadaljnji celovitostni razvoj turizma v občini Radenci ter v čim številčnejšo vključevanje občanov in ostalih akterjev v dejavnosti turizma, kar je tudi eden od ciljev strategije razvoja turizma v Sloveniji (program Wellness).

V dosedanjem 50-letnem delu je društvo izvedlo veliko posameznih projektov, med katerimi je bil tudi projekt postavitve vlečnice na Kapeli, sofinanciranje obnove kapelic v občini, postavitev klopi, košev za smeti in betonskih pepelnikov, ureditev Trim steze in proge za preverjanja aerobnih sposobnosti s Cooperjevim testom ter še mnogo drugih podobnih aktivnosti.

Vsako leto Radenci sodelujejo na tekmovanju za najbolj urejen kraj in v ta namen organiziramo vsako leto spomladanske očiščevalne akcije in skrbimo za urejanje okolja na posameznih javnih površinah na območju celotne občine Radenci. Da smo pri tem uspešni pa dokazujejo naslednji rezultati:

1. mesto leta 1984, 1985, 1987,1990
2. mesto leta 1986, 1991, 2002, 2003 in 2004
3. mesto leta 1982 in 1994

V svojem dolgoletnem delovanju je društvo prejelo tudi več drugih plaket in priznanj, med njimi zlato plaketo za napredek v gostoljubnosti in kvaliteti uslug v turizmu, turistični nagelj 1990 (najaktivnejše turistično društvo v Sloveniji), dve zlati plaketi na Gostinsko turističnem zboru Slovenije, zlato plaketo na 15. mednarodnem maratonu Treh src, zlato priznanje Turistične zveze Slovenije ob praznovanju 40 let delovanja društva in številna priznanja Pomurske turistične zveze, Radenske in raznih drugih društev ter Nedeljskega dnevnika. Vsa prejeta priznanja so nam moralna spodbuda in obveza, da si bomo še bolj prizadevali za lepši in prijaznejši kraj in za zdravo okolje.

Člani organov društva za obdobje 2012 - 2015

Upravni odbor
predsednica Karmen Žibret Kavčič, podpredsednika Dejan Berič in Viktor Zamuda, tajnica Sonja Kuhar, ter člani: Jožica Sečko, Ksenija Potočnik, Aleš Kaučič, Valerija Žnidarič Žitek in Mateja Madon

Nadzorni odbor
Marija Grosman, Drago Mir in Drago Kocbek

Disciplinsko razsodišče
Alojz Gabor, Emil Šmid in Davorin Zamuda

Kontakti

Turistično društvo Radenci
Radgonska cesta 27
9252 Radenci
e-pošta:

info@turisticnodrustvo-radenci.si

Matična št.: 5257484

ID za DDV: 63544954 – ni davčni zavezanec

posl. račun: SI56 1010 0005 0659 797